جوش صورت

جوش های سر سیاه و جوش های سر سفید هر دو منافذ گرفته شده پوستی هستند ولی باز شدن این منافذ در هرکدام متفاوت است.
جوش های سر سیاه:
در جوش های سر سیاه قسمت رویی پوست کش آمده و باز است.
رنگ سیاه روی جوش هم سلول های مرده، باکتری ها و چربی جمع شده در داخل منفذه پوست است. از آن جایی که روی منفذه پوستی در این جوش باز است در پزشکی به این پوست ها comedone باز گفته می شود.
جوش های سر سفید:
جوش های سر سفید نیز مانند جوش های سر سیاه منافذ گرفته شده پوستی هستند، با این تفاوت که سر آن ها مانند جوش های سر سیاه باز نبوده و مواد داخل جوش در این جوش ها به بیرون نمیریزد. از آن جایی که منافذ پوستی در این نوع جوش ها بسته هستند، به آن ها در پزشکی comedone بسته می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *