الف) با امواج اولتراسونیک ضعیف موجب شکستگی سلولهای چربی هیپودرم خواهد شد.

ب) با ارسال امواج الکتریکی موجب تحریک عضلات عمودی و مایل شکمی گردیده و اثر ۳۰ دقیقه ای استفاده از این دستگاه همانند ۲۰۰ الی ۳۰۰ بار ورزش دراز و نشست خواهد بود.

اگر شکم خود را به داخل بکشید و سپس رها کنید افزایش ایجاد شده در سایز به دلیل ضعف عضلات شکم می باشد ، دستگاه توناژ که شبیه ساز ورزش می باشد و نیم ساعت استفاده از آن برابر با ۳۰۰ دراز و نشست می باشد همین امر در بازو برابر با ۲۵۰ بار دنبل زدن صحیح می باشد و موجب تقویت عضلات می گردد .

سایر موارد استفاده از دستگاه توناژ :

  1. تقویت عضلات پا – باسن – سینه – بازو – گردن و کمر در افراد مبتلا به ضعف عضلانی
  2.  تقویت عضلات زانو و راحتی حرکات پا و زانو در آرتروز زانو
  3.  بالا کشیدن باسن و سینه با تقویت عضلات باسن و سینه
  4. عضلانی کردن حرفه ای شکم و بازو